حمیدرضا پورقربان
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 410e325 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/11/04 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 86839dd گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/11/04 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 473badf گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/10/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 572945f گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/10/27 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 5356e57 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 769b82d گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 577b1b7 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 647c6af گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 653ab48 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 08:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 7134d60 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 52889d9 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 3907a63 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 78312a9 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 5108926 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 641f20c گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/09/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 1256b42 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/09/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • باسلام هر دو کلاس دفاع مقدس روزهای شنبه ( برادران وخواهران )اخرین مهلت اوردن تحقیق 99/10/15 می باشد واز این زمان به بعد تا زمان قبل از ازمون یک نمره کم می شود لذا بهتر است هر چه زودتر تحقیق خود رابیا ورید که اگر نا قص است فرصت اصلاح ان را داشته باشید تا نمره کامل بگیرید . انشا الله. موف باشید . پورقربان.
 • باسلام سعی کنید هر چه زودتر تحی خود رابیاورید تا اگر نواقصی دارد به شما گفته شود تا ان را تکمیل کنید تا نمره کامل ان را بگیرید تاکنون چند نفر تحقیق خود را اورده اند . موفق باشید .پو رقربان.
 • باسلام دانشجویان گرامی توجه داشته باشند اخرین مهلت تحویل تحقیق دفاع مقدس 15 ابانماه است واگر دانشجویی تحیق خود را بعد از این تاریخ بیاورد یک نمره از او کم می شود
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 269ccc0 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 2748c9a گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • باسلام .دانشجویان برادر وخواهر که با من کلاس دفاع مدس دارند به گروه واتساپ اای ذهبی (دفاع مقدس - استاد پورقربان ) مراجعه کنند سه لیست تحقیق وجود دارد تحقیق خود را هرچه زودتر به ادرسی که در ان گروه است باتماس وهماهنگی با من بیاورند0913316683شماره تماس من می باشد بل از نوشتن تحقیق موضوع ان را به شماره من پیام کنید وپس تایید من تحقیق را اماده نمایید. موفق باشید.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 1850b26 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 2149653 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سلام توضیخات تحقیق در س دفاع مقدس روز شنبه در کلاس انلاین خواهد بود انشا الله.
 • نام گروه در واتساپ ( دفاع مقدس - استاد پورقربان ) صحیح است.
 • سلام کلیه دانشجویان خواهر وبرادر با اقای ذهبی 09131172825 تماس بگیرند ولینک ( دفاع مقدس - پورربان ) رادر واتساپ دریافت کنند وهر هفته گذر واژه وشناسه کلاس را انجا دریافت کنید ولیست موضوعات تحقیق را انجا مشاهده نمایید
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 36955e2 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 773e709 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سلام کلاس دفاع مقدس روز شنبه 17ابان ساعت 8 مخصوص برادران وساعت 10 مخصوص خواهران است . حضور خود را در کلاس اعلا ن کنید والا غایب می خورید و سه غیبت در کلاس موجب حذف از کلاس است
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 600f6cc گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 7429a54 گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 1480fcd گذرواژه 3135 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دفاع مقدس شناسه کلاس 65830b9 گذرواژه 2222 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • باسلام کلاس دفاع مقدس روز شنبه 10 ابانمان در دو نوبت 8-10و 10- 12برگزار می گردد دانشجویان عزیز جهت گذر واژه وشناسه کلاس ها به قسمت اعلانیه ها و اطلاعیه ها ی سایت شخصی اساتید بنام اینجانب حمید رضا پورقربان مراجعه نمایند ضمنا جهت هر گونه سوال در خصوص کلاس ها می توانید با شمار 09133166883 با اینجانب تماس حاصل نمایید
صفحه اصلي