آرام خباز شیرازی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

  • قابل توجه دانشجویان گرامی درس پژوهش های انفرادی لینک گروه واتس آپ جهت اطلاع اعلام می گردد لطفا هر چه سریعتر عضو گروه شوید با تشکر. https://chat.whatsapp.com/FidBr9DFI1s1lSKKK1eu8H
  • قابل توجه دانشجویان گرامی لینک گروه درسی روش تحقیق رسته علوم تربیتی جهت اطلاع اعلام می گردد لطفا هر چه سریعتر عضو گروه شوید با تشکر. https://chat.whatsapp.com/EeeowqdKmvwDwfLdmHo0Or
  • قابل توجه دانشجویان گرامی درس روش تحقیق رشته روانشناسی لینک گروه واتس آپ جهت اطلاع اعلام می گردد لطفا هر چه سریعتر عضو گروه شوید با تشکر.https://chat.whatsapp.com/K4oPt0f2C7dGGb3gqdqq9X
صفحه اصلي