گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 20086989
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 162
صفحه پایان : 174
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اعظم حکمت - سیدمصطفی موسوی نسب - پروین میرزاکوچکی بروجنی -
:: مقایسه‌ی استحکام باند برشی ادهزیوهای عاجی آسان‌سازی شده و یونیورسال به عاج دندان‌های شیری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 20086989
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 416
صفحه پایان : 423
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نادر نصر - فاطمه سهیلی پور - پروین میرزاکوچکی بروجنی - شهرزاد جوادی نژاد -
:: تأثیر استفاده از ژل فلوراید بر تغییر رنگ ناشی از سفید کردن دندان‌ها به روش خانگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 20086989
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 149
صفحه پایان : 156
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر پروین میرزاکوچکی - دکتر محمدرضا مالکی پور - دکتر محبوبه میرزاخانی - دکتر فرشاد سلیمی -
:: مقایسه‌ی استحکام باند برشی کامپوزیت به آمالگام با کاربرد عوامل باندینگ مختلف

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-6989
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 443
صفحه پایان : 450
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مسیح کاویان - دکتر پروین میرزاکوچکی بروجنی - دکتر اعظم حکمت - دکتر مطهره صالحی -
:: بررسی اثر عوامل باندینگ مختلف بر استحکام باندبرشی کامپوزیت به آمالگام با درصد نقره بالا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22287353
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 96
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مسیح کاویان - دکتر پروین میرزاکوچکی بروجنی - دکتر فاطمه فروزش تبار - دکتر نجمه اعتمادی -
:: تاثیر مایعات شبه غذایی بر جذب آب و حلالیت دو نوع کامپوزیت رزین کامپوزیت با بیس سیلوران و نانوفیل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22287353
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر پروین میرزاکوچکی - دکتر لعیا زهرایی - دکتر لیلا پیشه ور -
:: بررسی زاویه تماس دو نوع دهان شویه با پایه متفاوت بر سطح دو ماده ترمیمی همرنگ دندان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22287353
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 181
صفحه پایان : 187
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهرداد برکتین - دکتر پروین میرزاکوچکی بروجنی - دکتر شهریار شهریاری - دکتر سلما حبیب آگهی - دکتر محمدامین مکی - دکتر سعید ره افروز -
:: Effects of endodontic tri-antibiotic paste on bond strengths of dentin adhesives to coronal dentin

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Restorative Dentistry & Endodontics
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 40
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 136
صفحه پایان : 142
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Parvin Mirzakoucheki - Ricardo Walter - Navid Khalighinejad - Maryam Zare Jahromi - Sanaz Mirsattari - Navid Akbarzadeh - -

PubMed
:: Effect of triple antibiotic paste and calcium hydroxide as intracanal medicaments on bond strength of composite to dentin

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal Dental school
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 51
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Maryam Zare Jahromi - Parvin Mirzakouchaki - Mehrdad Barekatein - Marziyeh Akhtari - Negin Riazifar - Parisa Ranjbarian - Mohammad-Reza Saee -
:: مقایسه ریزسختی کامپومرهای رنگی در رنگهای مختلف با زمان های نوردهی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی دانشگاه شاهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 22
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 115
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زینب جعفری - شهرزاد جوادی نژاد - پروین میرزا کوچکی -
:: تأثیر رژیم غذایی بر پوسیدگی دندان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : کتابچه سلامت
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزا کوچکی -
:: مقایسه ریزنشت ترمیم مجدد فیشور سیلانت به چند روش مختلف

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 459
صفحه پایان : 467
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزاکوچکی بروجنی - شهرزاد جوادی نزاد - مینا مهدوی -
:: تأثیر زمان پرداخت نهایی بر ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 25
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزاکوچکی بروجنی - مهرداد برکتین - پریسا فتحی - عاطفه فاطمی - لعیا زهرایی -

آلاء شرفی، فرید فاضلی
:: نقش کوتاه بودن طول تاج کلینیکی دندان قدامی در لبخند لثه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین امینی - پروین میرزاکوچکی - شیرین زهرا فرهاد - زهرا والی فر، نسیم فرخانی -
:: بررسی مشکلات دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان- ایران در زمینه کاربرد مواد ترمیمی کامپوزیت خلفی در سال 1388

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 37
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین میرزاکوچکی بروجنی - مهرداد برکتین - سمانه علایی - احمد شاه نظری -

1