گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

مقالات

نوع مقاله :
:: ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی آزاد اصفهان در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : گلنوش مومني - احسان رفيعي - پريسا رنجبريان - سجاد بابايي -
:: مقایسه نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک ایمپلنت تک دندان در مقابل درمان ریشه با ترمیم پست و کور در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1401
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 196
صفحه پایان : 204
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلي اسماعيلي - احسان رفيعي - پريسا رنجبريان - نسيم مقامي پور -
:: تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1400
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانشكده دندانپزشكي اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 358
صفحه پایان : 368
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مژگان مطهري - احسان رفيعي - دانوش دهقانيان - مژده بوربور شيرازي -
:: بررسی تأثیر لیزر کم‌توان بر میزان التیام زخم‌های ناشی از جراحی ژنژیوکتومی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1399
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2020
نام مجله به زبان اصلی : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-255X
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهاره شجاعی - شهرام امینی - احسان رفیعی - نسیم فرخانی -
:: ارتباط بین بیماری پریودنتیت مزمن و سکته قلبی حاد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735255x
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 57
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وحید اصفهانیان - علی نصر - احسان رفیعی - الهه رفیعی - الهام اکبریان -
:: معیارهای موفقیت درمان های پریودنتالی با استفاده از روش دلفی در شهرستان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735255x
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 481
صفحه پایان : 491
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرام امینی - وحید اصفهانیان - الهه رفیعی - احسان رفیعی - شیرین زهرا فرهاد - شیما خالدیان -
:: ارتباط پوسيدگي هاي دندان هاي شيري و دائمي با دود سيگار محيطي در كودكان 8 تا 12 سال در منطقه شرق اصفهان

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735255x
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 216
صفحه پایان : 222
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندا احمدی - شیرین زهرا فرهاد - فراز تیموری - نوید حقایق - احسان رفیعی - فاطمه قائد رحمتی - مهرداد برکتین -
:: The effect of chronic periodontitis on serum levels of tumor necrosis factor-alpha in Alzheimer disease

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 549
صفحه پایان : 552
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : shirinzahra farhad - shahram amini - amir khalilian - majid barekatain - morvarid mafi - mehrdad barekatain - ehsan rafiei -
:: مقايسه ميزان سطح بزاقي و مايع شيار لثه اي آلكالين فسفاتاز دربيماران پريودنتيت سيگاري، غيرسيگاري و افراد سالم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22287353
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 236
صفحه پایان : 241
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد کتابی - منوچهر مصری پور - احسان رفیعی -
:: ارتباط بین مصرف داروهای ضدبارداری خوراکی و حضور باکتری های پریوپاتوژن زیر لثه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-2347
دوره (جلد) : 38
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 331
صفحه پایان : 336
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احسان رفیعی - مهدی رفیعی - شیرین زهرا فرهاد - شهرام امینی - فراز تیموری - مینا کرمی -
:: مقايسه اثر داكسي سايكلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن – مطالعه كارآزمايي باليني

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 22287353
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 123
صفحه پایان : 129
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : طهمورث محمودپور متشکر - احسان رفیعی - شیرین زهرا فرهاد - آتوسا امین زاده -
:: بررسي ارتباط بيماري پوكي استخوان و بيماري پريودنتال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735255x
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 353
صفحه پایان : 361
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وحید اصفهانیان - احسان رفیعی - مهرنوش توکلی - الهه رفیعی -

1