گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: دو روش جدید برای طراحی رمزهای قالبی 192 بیتی بر اساس ساختار سوئئیچینگ و لایه های انتشار بازگشتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم و فناوری های پدفند نوین
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 251
صفحه پایان : 259
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدالرسول میر قدری - محمود یوسفی پور - بهروز خادم - سید مهدی سجادیه -

1