گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: لوح تقدير جهت برگزاري دوازدمين همايش سراسري و دومين کنفرانس بين¬المللي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران در دانشگاه آزاد اسلامي

مرجع اهداء کننده : رئيس انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
مقام :
تاریخ : 1393/01/01


:: دريافت لوح سپاس بعنوان ناظر معاونت پژوهشي در جهت ارتقاء کيفيت پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري

مرجع اهداء کننده : معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1392/01/01


:: تقدير نامه جهت همکاري در راستاي اجراي نخستين همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت در اصفهان

مرجع اهداء کننده : مدير کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1392/01/01


:: پژوهشگر نمونه دانشکده بر اساس فعاليت پژوهشي سال هاي 1389 لغايت 1391 (پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

مرجع اهداء کننده : رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1391/01/011