دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس سیستمهای اطلاعات مدیریت شناسه کلاس 6017bae گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/11/27 ساعت برگزاری 11:30:00 https://daanaan.daan.ir
تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجوي برگزيده دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشگاه ملي مالزي
مقام :
تاریخ : 1392/10/11


:: دانشجوي ممتاز دکترا

مرجع اهداء کننده : دانشکده مديريت دانشگاه ملي مالزي
مقام :
تاریخ : 2009/07/10


:: دانشجوي نمونه کارشناسي ارشد

مرجع اهداء کننده : انجمن اسلامي ايرانيان
مقام :
تاریخ : 1385/05/111