گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: عضو مصاحبه کننده پذيرفته شدگان مرکز وکلاي قوه قضائيه

مرجع اهداء کننده : رئيس مرکز وکلا،کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه
مقام :
تاریخ : 1398/10/29


:: حضور در نشست علمي تخصصي با موضوع الگوي اسلامي شادکامي

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)
مقام :
تاریخ : 1398/02/09


:: هفته بزرگداشت مقام معلم و استاد

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(واحد خوراسگان)
مقام : استاد منتخب در عرصه آموزش و تدریس
تاریخ : 1398/02/12


:: پژوهشگر ( پژوهشگران) برتر جشنواره تأليف علمي برترعلوم انساني اسلامي، جايزه ويژه علامه جعفري (رض)

مرجع اهداء کننده : جشنواره ويژه علامه جعفري (رض)
مقام :
تاریخ : 1397/11/26


اثر تحت عنوان اختلال سلوک و نافرماني مقابله اي با گرايش جرم شناسي در گروه حقوق و علوم جزا
:: پژوهشگر برتر جشنواره پايان نامه هاي برتر، جايزه ويژه خيام

مرجع اهداء کننده : جشنواره پايان نامه هاي برتر خيام
مقام :
تاریخ : 1397/02/28


:: پژوهشگر برتر در دانشکده علوم انساني

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(واحد خوراسگان)
مقام : اول
تاریخ :


در بازه زماني سال هاي 94 لغايت 96
:: مسئول کارگروه تخصصي رفاهي تفريحي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1395/12/18


:: عضو کميته علمي و اجرايي همايش هاي متعدد

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: دومين جشنواره پژوهش و فناوري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
مقام : پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و حقوق
تاریخ : 1396/10/11


:: اداره حقوقي شهرداري اصفهان

مرجع اهداء کننده : شهردار اصفهان
مقام :
تاریخ : 1396/05/28


:: بازرس هيأت بازرسي انتخابات

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ :


:: اخذ بالاترين درجه ارائه خدمات حقوقي (مستشار)

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ :


:: استاد راهنماي فرزندان شاهد و ايثارگر در طي 5 سال گذشته

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: کارمند برتر اداره کل بازرسي کل کشور در سال 1388

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: چاپ اولين مقاله ISI در زمينه حقوق جزا و جرم شناسي

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ :


:: پژوهشگر برتر در ميان دانشجويان دکتري

مرجع اهداء کننده : دانشگاه دولتي قم
مقام :
تاریخ :1