گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • f.khayatan@yahoo.com
  • کلاس ها در سایت دانان تشکیل میشود برای دریافت اطلاعات به 09131289531 پیام دهید
  • دانشجویان ورودی جدید با من به صورت پیامک یا در واتساپ در تماس باشید 09131289531
اطلاعيه ها و اعلانات

:: f.khayatan@yahoo.com

(1401-10-02)
:: کلاس ها در سایت دانان تشکیل میشود برای دریافت اطلاعات به 09131289531 پیام دهید

(1399-08-16)
:: دانشجویان ورودی جدید با من به صورت پیامک یا در واتساپ در تماس باشید 09131289531

(1399-08-16)