گروه آموزشی : روابط بین الملل و علوم سیاسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی
مرتبه علمي : استادیار

  • :: سالی دیگر سپری شد و حال که در آستانۀ ایامی نو ایستاده‌ایم، بهار را برای جانتان و نیکویی احوال را برای روزگارتان آرزومندم.
  • دانشجویان درس «جامعه شناسی حقوق» برای هماهنگی و اطلاع از زمان برگزاری کلاس‌ها و شرايط تدريس و امتحان و .... می توانند علاوه بر پوشه اين درس در بخش دانلود فايل (همين صفحه) به کانال این درس در پیام رسان تلگرام نیز مراجعه کنند. sooflaw@
  • دانشجویان «درس مدیریت رفتار سازمانی» برای هماهنگی و اطلاع از زمان برگزاری کلاس‌ها و شرايط تدريس و امتحان و .... می توانند علاوه بر پوشه اين درس در بخش دانلود فايل (همين صفحه) به کانال این درس در پیام رسان تلگرام نیز مراجعه کنند. raftaresazmman@
  • دانشگاه علاوه بر وظیفه‌ای که نسبت به درون خود دارد، یک وظیفه‌ای هم درباره‌ی جامعه دارد. وظیفه‌ی درونی، همین تولید علم، پیشرفت علمی، تربیت علمی است؛ وظیفه‌ی بیرونی، اثرگذاری در مجموع جامعه است. دانشگاه نمیتواند از مسائل جامعه منفک و منزوی باشد. (مقام معظم رهبری، ۱۳۹8/3/8)
اطلاعيه ها و اعلانات

:: :: سالی دیگر سپری شد و حال که در آستانۀ ایامی نو ایستاده‌ایم، بهار را برای جانتان و نیکویی احوال را برای روزگارتان آرزومندم.

(1401-01-12)
:: دانشجویان درس «جامعه شناسی حقوق» برای هماهنگی و اطلاع از زمان برگزاری کلاس‌ها و شرايط تدريس و امتحان و .... می توانند علاوه بر پوشه اين درس در بخش دانلود فايل (همين صفحه) به کانال این درس در پیام رسان تلگرام نیز مراجعه کنند. sooflaw@

(1399-01-26)
:: دانشجویان «درس مدیریت رفتار سازمانی» برای هماهنگی و اطلاع از زمان برگزاری کلاس‌ها و شرايط تدريس و امتحان و .... می توانند علاوه بر پوشه اين درس در بخش دانلود فايل (همين صفحه) به کانال این درس در پیام رسان تلگرام نیز مراجعه کنند. raftaresazmman@

(1399-01-25)
:: دانشگاه علاوه بر وظیفه‌ای که نسبت به درون خود دارد، یک وظیفه‌ای هم درباره‌ی جامعه دارد. وظیفه‌ی درونی، همین تولید علم، پیشرفت علمی، تربیت علمی است؛ وظیفه‌ی بیرونی، اثرگذاری در مجموع جامعه است. دانشگاه نمیتواند از مسائل جامعه منفک و منزوی باشد. (مقام معظم رهبری، ۱۳۹8/3/8)

(1398-03-12)