گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حوزوي-کفایتین
مرتبه علمي : مربی

  • باسلام واحترام فایل گواهی وپروژه های ارسالی دانشجویان گرامی در واتساپ وایمیل دریافت گردید. با آرزوی سلامتی و موفقیت
  • فرشته منانی : با سلام واحترام دانشجویان گرامی می توانن د پروژه های تحقیقی خود را با ذکر مشخصات کامل وذکر روز وساعت تشکیل کلاسشان طبق پرینت انتخاب واحد تا تاریخ31-3-99 به آدرس فوق ارسال نمایند.99/3/22
  • با سلام واحترام دانشجویان گرامی می توانند پروژه های تحقیقی خود را تا تاریخ به آدرس فوق ارسال نمایند.99/3/31 fereshtemannani@yahoo.com
اطلاعيه ها و اعلانات

:: باسلام واحترام فایل گواهی وپروژه های ارسالی دانشجویان گرامی در واتساپ وایمیل دریافت گردید. با آرزوی سلامتی و موفقیت

(1399-04-22)
:: فرشته منانی : با سلام واحترام دانشجویان گرامی می توانن د پروژه های تحقیقی خود را با ذکر مشخصات کامل وذکر روز وساعت تشکیل کلاسشان طبق پرینت انتخاب واحد تا تاریخ31-3-99 به آدرس فوق ارسال نمایند.99/3/22

(1399-03-20)
:: با سلام واحترام دانشجویان گرامی می توانند پروژه های تحقیقی خود را تا تاریخ به آدرس فوق ارسال نمایند.99/3/31 fereshtemannani@yahoo.com

(1399-03-17)