گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی

  • کلیه کلاسها در سامانه دانشیار برگزار می شود.
  • دانشجویان عزیز، لطفا برای اطلاع از نحوه تهیه کتاب " فارسی عمومی" به "سامانه شخصی خانم دکتر هراتیان" مراجعه فرمایید.
  • کلیه کلاسها از اول مهرماه مطابق با برنامه آموزشی در سامانه daan.ir برگزار می گردد.
اطلاعيه ها و اعلانات

:: کلیه کلاسها در سامانه دانشیار برگزار می شود.

(1399-08-28)
:: دانشجویان عزیز، لطفا برای اطلاع از نحوه تهیه کتاب " فارسی عمومی" به "سامانه شخصی خانم دکتر هراتیان" مراجعه فرمایید.

(1399-07-10)
:: کلیه کلاسها از اول مهرماه مطابق با برنامه آموزشی در سامانه daan.ir برگزار می گردد.

(1399-07-06)