گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

  • کلاس مجازی نقد ادبی در سامانه دان: شناسه 607f589 و گذرواژه Student99
اطلاعيه ها و اعلانات

:: کلاس مجازی نقد ادبی در سامانه دان: شناسه 607f589 و گذرواژه Student99

(1399-07-06)