گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : قلمکاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ghalamkari@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بيوشيمي باليني، هماتولوژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :