دکتر لیلا رئیسی دزکی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : رئیسی دزکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 6339845738
زمینه تحقیقاتی : حقوق بشر، حقوق بين الملل کيقري، حقوق بين الملل اقتصادي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق بین الملل عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : شیوه های حل و فصل اختلافات مالکیت معنوی در تریپس و وایپو
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق بین الملل عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی قانون حاکم بر قراردادهای دولتی از منظر حقوق بین الملل
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : دوره های آموزش زبانهای خارجی
ارائه دهنده : موسسات زبان
محل دوره : تهران طول دوره :
عنوان دوره : دوره معارف امام صادق (ع)
ارائه دهنده : معاوت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
محل دوره : طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : دوره راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه
ارائه دهنده : معاونت اداری و مالی دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
محل دوره : طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : دوره آموزشی مدارای اجتماعی
ارائه دهنده : معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی
محل دوره : طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : دوره آموزشی راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه
ارائه دهنده : معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی
محل دوره : طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان
ارائه دهنده : دادگستری اصفهان
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق شهروندی
محل دوره : اصفهان تاریخ دوره : 1395،96،97
عنوان دوره : حقوق قراردادهای تجاری
محل دوره : اصفهان تاریخ دوره : 1394 و 1396
عنوان دوره : حقوق زنان و حقوق خانواده
محل دوره : اصفهان تاریخ دوره : 1390، 91،92،93،94،95،96
عنوان دوره : شاخصهای دادرسی عادلانه از منظر حقوق بین الملل
محل دوره : اصفهان تاریخ دوره : 1395،96
عنوان دوره : کارگاه آموزشی در همایش بین المللی استاندارهای حرفه وکالت
محل دوره : دانشگاه شهید بهشتی تاریخ دوره : 1401