گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : امامی
تاریخ تولد : 1361/08/01
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : emami.a@khuisf.ac.ir
ایمیل : alirezaemami_cv@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ديناميک سازه ها- طراحي سازه هاي بلند بر اساس عملکرد- آناليز شکنندگي - شکل پذيري و شاخص خرابي در سازه هاي بتن آرمه- اندرکنش خاک و سازه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : توسعه منحني هاي شكنندگي در سازه هاي بلند بتن آرمه با هسته مركزي با توجه به ارائه مفهوم توزيع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحريكات لرزه ای دوجهته
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : تاثیر انعطاف پذیری فونداسیون بر شکل پذیری مورد نیاز سازه های قابی شکل سه بعدی بتن آرمه
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهيد چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : ---