گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - قارچ شناسي دامپزشكي
مرتبه علمي : دانشیار

  • کلاس های میکروبیولوژی دانشجویان صنایع غذایی شنبه 3 آبان در سامانه دان آدرس:https//:daanaan.daan.ir ساعت 8 صبح شناسه کلاس2449b33 گذر واژه 1234 ::: ساعت 10 صبح شناسه کلاس 70304b3 گذر واژه 1234 ::: ساعت 13 شناسه کلاس 565a558 گذر واژه
  • کلاس های میکروبیولوژی دانشجویان صنایع غذایی شنبه 19 مهردر سامانه دان آدرس: https//:daanaan.daan.ir ساعت 8 صبح شناسه کلاس 750a381 گذر واژه 1234 ::: ساعت 10 صبح شناسه کلاس 429bca0 گذر واژه 1234 ::: ساعت 13 شناسه کلاس 711b785 گذر واژه 1234
  • کلاس های میکروبیولوژی دانشجویان صنایع غذایی شنبه12 مهر در سامانه دان آدرس: https//:daanaan.daan.ir در گروههای جداگانه تشکیل خواهد شد کلاس میکروبیولوژی: شنبه دواردهم مهر ساعت 8 صبح شناسه 32679a8 گذرواژه: 1234 ساعت 10 صبح شناسه کلاس: 525beee گذر واژه: 1234 ساعت 13 شناسه کلاس: 5118f85 گذر واژه: 1234
  • کلاس های میکروبیولوژی دانشجویان صنایع غذایی از شنبه 5 مهر در سامانه دان در گروههای جداگانه تشکیل خواهد شد لطفا جهت اطلاع از شناسه ورود و گذر واژه به بخش دانلود فایل در سایت شخصی اینجانب مراجعه فرمایید
  • دانشجویان صنایع غذایی که درس میکروبیولوژی دارند جهت اطلاع از تشکیل کلاسها به بخش دانلود فایل مراجعه و آن را مطالعه نمایند
بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : ضیاء
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.zia@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اپیدمیولوژی بیماریهای قارچی، تشخیص و شناسایی مولکولی قارچها، مقاومت دارویی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : شناسایی مخمرهای مالاسزیا با روش PCR-RFLP