گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : abbasihajar@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تکنولوژي صنايع غذايي رئولوژي مواد غذايي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : استخراج روغن هسته انار با استفاده از دو روش حلال آلي و سيال فوق بحراني CO2 و مقايسه كمي و كيفي تعدادي از تركيبات حاصل
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : صنایع غذایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : پیش بینی خصوصیات رئولوژیکی خمیر نان حجیم با توجه به ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد ستاره مصرفی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی