گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هما نام خانوادگی : الماسیه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : homa.almasieh@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آناليز عددي، حساب تغييرات، معادلات انتگرال، معادلات انتگرال-ديفرانسيل، کنترل بهينه سازي، نظريه تقريب، جبر خطي عددي، طراحي بازخورد براي دستگاههاي ديناميکي، حساسيت دستگاههاي ديناميکي، تخصيص مقادير ويژه در دستگاههاي حلقه بسته، دستگاههاي با تاخير زماني و متغير با زمان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی گرایش نظریه کنترل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : بررسی حساسیت دستگاه های منفرد
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی گرایش معادلات انتگرال
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : استفاده از توابع مثلثی در حل معادلات انتگرال