گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مینو نام خانوادگی : متقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.motaghi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی کرمان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : فرآیند مراقبت سلامت دانش آموزان ابتدایی