• دانشجویان محترم لینک ارائه شده به منظور برقراری ارتباط با شما در اتاق کار مجازی می باشد. چنانچه سوال و یا هر مورد آموزشی و پژوهشی باشد در اتاق کار در خدمت شما هستم
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60769bb3cc6c8082cf1ad8a7&usertype=1
  • دانشجویان محترم فایل های دروس مختلف از بخش دانلود فایل قابل دسترسی می باشد
بيوگرافي

نام : منصوره نام خانوادگی : پورمیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : pourmiri90@gmail.com
ایمیل : pourmiri90@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت بهداشت و درمان
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384-1385
عنوان پایان نامه : بررسی فنون مذاکره مدیران ارشد بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : واکاوی موانع کارآفرینی در حوزه سلامت