گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : ضیائی راد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.ziaeirad@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای مشکلات جنسی بیماران مبتلا به دیابت کنترل شده و کنترل نشده مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم شهر اصفهان در سال 1380.
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : طراحی راهنمای بالینی مراقبت پرستاری از آسیب های ثانویه مغزی در بزرگسالان با آسیب تروماتیک مغزی شدید

دانش آموخته کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي پرستاري از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

-عضو هيات علمي تمام وقت گروه پرستاري دانشگاه از سال 1382

-مسئول باليني گروه پرستاري از سال 1383 تا سال 1396

- مدير گروه کارشناسي ارشد پرستاري از سال 1396 تا سال 1400

- معاون  آموزشی و دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1400 تاکنون

علايق پژوهشي : پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي