دکتر ماجد نجاریان
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان و ادبیات عرب

بيوگرافي

نام : ماجد نام خانوادگی : نجاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : زبانشناسي قران كريم
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۵
عنوان پایان نامه : الدلاله الصوتیه فی القران الکریم
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : نشأة اوزان الشعر العربي وتطورها
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بغداد سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :