گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رضوان نام خانوادگی : میرصفائی ریزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rezvanmir@yahoo.com 
ایمیل : rosemrisafaei@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : شهید رجایی سال اخذ مدرک : 79
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : خوراسگان سال اخذ مدرک : 82
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر 2 روش کاهش تواتر بازخورد(حذفی و خلاصه) بر یادگیری مهارت پرتاب شوت آزاد بسکتبال
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آسیب شناسی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : پلی تکنیک هنگ کنگ سال اخذ مدرک : 2017
عنوان پایان نامه : Identifying Risk Factors for Severe Injury in Rugby Players