گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-مخابرات

بيوگرافي

نام : حجت نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : h_salehi56@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Multi Band Elastic Optical Networks / Flex DWDM / Space Division Multiplexing/ Advanced Modulation
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده مخابرات وزارت ارتباطات سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : بررسی و شبیه سازی آنتن روی صفحه زمین محدود
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد سیستمهای DWDM با ورودی 100 گیگا تا 1 ترابیت بر ثانیه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : حل مساله ی مسیریابی، تخصیص (سطح) مدولاسیون و طیف فرکانسی همراه با تامین قابلیت بقا در شبکه های نوری منعطف چند باندی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مخابرات نوری، مخابرات دیجیتال، امنیت شبکه، مهندسی اینترت، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه
محل دوره : تاریخ دوره :