گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : رخساره نام خانوادگی : بادامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : rokhsareh.badami@khuisf.ac.ir
ایمیل : rokhsareh.badami@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : رزومه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره :
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اکتساب مهارتهای حرکتی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 1392 - تاکنون

درجه علمی

دانشیار پایه 14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

افتخارات دوران تحصيل و خدمت

 

-  لوح تقدیر از جناب آقای دکتر فروغی (خوراسگان) به­عنوان فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه

- لوح سپاس از دهمین دوره پایان­نامه سال دانشجویی

-  لوح تقدیر از جناب آقای دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) به­عنوان استاد نمونه دانشگاه در آموزش

- لوح تقدیر از جناب آقای دکتر فروغی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) به­عنوان پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی

- لوح  تقدیر از جناب آقای دکتر امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان  به عنوان پژوهشگر برتر

- لوح تقدیر از جناب آقای دکتر آذین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) به­عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه 

یر از جناب آقای دکتر آذین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) به­عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه 

- - لوح تقدیر از جناب آقای دکتر آذین رئیس دانشگاههای آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) به­عنوان پژوهشگر نمونه علوم انسانی بین اساتید علوم انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اصفهان 

-  لوح سپاس در بخش استادان از مسابقة مفاهیم نهج­البلاغه در ششمین جشنوارة ملی دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور

- رتبه سوم مسابقة ترجمه و تفسیر قرآن کریم در سطح دانشگاه

- رتبه اول مسابقه نهج البلاغه واحد اصفهان (خوراسگان)

- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان 1398

- اختراع مکمل بیودرم یو اف آ


ردیف

سوابق مديريتي و اجرايي

 

1

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو هيات رئيسه دومين همايش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

1390

 

2

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی اولين همايش ملي كاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني  

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

1391

3

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی و هیأت رئیسه دومین همايش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

1392

 

 

4

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی سومین همايش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

1394

 

 

5

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی و و هیأت رئیسه اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1391

6

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی نهمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1394

 

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو کمیته علمی دهمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1396

 

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو هیأت رئیسة  دهمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1396

 

فعاليت در کميته ها و شوراهای خارج دانشگاه

عضو هیأت رئیسة  دومین جشنوارة دستاوردهای علمی پارالمپیک

آکادمی ملی پارالمپیک

1396

7

فعالیت در کمیته­ها و شوراها

عضو کمیته علمی دومین سمپوزیوم علم و ورزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

1394

8

داور

داور نشریات

هشت نشریه داخلی و یک نشریه خارجی

از 1388 تاکنون

9

مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی و تربیت بدنی عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، دانشکده تربیت بدنی

از 1394 تا آبان 1395

10

مدیر گروه

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، دانشکده تربیت بدنی

از آبان 1395

11

دبیر علمی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی

دبیر علمی

دانشگاه المهدی

1397