گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : عزیزی ملک آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hazizi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : نوروفيزيولوژي ورزش واعتياد / نورواندوکرينولوژي و مباحث ویژه در فیزیولوژی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : اثرفعالیت بدنی (دویدن روی تردمیل )بریادگیری وحافظه احترازی غیر فعال درموشهای صحرایی نر وابسته به مورفین (یک تحقیق میکرودیالیز)