گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اسراء السادات نام خانوادگی : احمدی علون آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : سیر تحول وزن شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : مقدمه تصحیح و تحشیه منشآت شهاب الدین عبدالله