گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : خلیلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : f.khalili@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم باغبانی، بیوتکنولوژی گیاهی، کشت بافت گیاهی، قیزیولوژی سبزی ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم باغبانی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : جلوگیری از پیری در کلم براکلی تحت تاثیر پرتودهی UV-C
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزشی طراحی پرایمر
محل دوره : قطب ترانسژنز تاریخ دوره : تابستات 99