دکتر فرید نعیمی

بيوگرافي

نام : فرید نام خانوادگی : نعیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری :
ایمیل دانشگاهی : f.naeimi@Khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :