گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسي
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : اصغر نام خانوادگی : آقایی جشوقانی
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aghaeia@khuisf.ac.ir
ایمیل : aghaeia@yahoo.com ,aghaeipsy@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي باليني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : واحدعلوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روان شناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : مرکزتربیت معلم شهید باهنراصفهان سال اخذ مدرک : 1363
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : کارگاه آموزشی گروه بالینت
ارائه دهنده : دکترنوربررت گنسل ازآلمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) طول دوره : 2روز
عنوان دوره : آشنایی با فنون رفتاردرمانی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : دوره ارتقاء کیفیت مدیریت
ارائه دهنده : اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان اصفهان
محل دوره : اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن استان اصفهان طول دوره : یک روز
عنوان دوره : دوره برنامه ریزی والگوهای تدوین طرح درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره : دوره روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : کاربردآزمون درمشاور(1)
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) طول دوره : 8ساعت
عنوان دوره : مهارتهای کاربردی مداخله دربحران خودکشی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : چگونه سازمانی ساد وبهره ور داشته باشیم؟
ارائه دهنده : اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اصفهان
محل دوره : اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اصفهان طول دوره : ۵ ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزشی زندگی موفق ، اصغرآقایی ، سید حمید آتش پور
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان ) تاریخ دوره : ۳۰/۷/۱۳۹۲
عنوان دوره : کارگاه آموزشی مدیریت تعارض سازمانی ، اصغرآقایی ، سید حمید آتش پور
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان) ، تاریخ دوره : دی ماه ۱۳۹۲

   مدارک تحصيلي

 دکتراي روان شناسي باگرايش باليني 1379  

• کارشناسي ارشد: روان شناسي  عمومي  1373

• کارشناسي : روان شناسي  باليني  1370


 __________________________________________ ___________________________________________

Degrees

Ph.D:Clinical Psychology:IAU Sciences and Researches

.Branch.Tehran-Iran-2000


M.A:General Psychology :

Khorasgan(Isfahan) University-1994


B.Sc:Clinical Psychology:

Isfahan University-1991