گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - اندودانتیکس

بيوگرافي

نام : پریسا نام خانوادگی : رنجبریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : درمان ریشه ( اندودانتیکس)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزش استفاده از فایل های روتاری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : سال 1397