گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : راعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : z.raee89@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اخلاق حرفه اي پرستاري، آموزش پرستاري، سالمندي، مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي مزمن، ارتقاء سطح سلامت، تحقيقات کيفي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش پرستاری - گرایش داخلی جراحی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت رعایت شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان، سال 1391
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : دوره آموزشی مدیریت حوادث و مراقبت های پیش بیمارستانی
ارائه دهنده :
محل دوره : مرکز مدیریت حوادث استان اصفهان طول دوره :
عنوان دوره : دوره آموزشی اخلاق حرفه ای
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره :
عنوان دوره : دوره آموزشی روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره :
عنوان دوره : دوره آموزشی END NOTE
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره :
عنوان دوره : دوره آموزشی SPSS
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره :
عنوان دوره : دوره آموزشی طب سنتی (آشنایی با خواص گیاهان دارویی)
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول و فنون پرستاری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :
عنوان دوره : فوریت های پرستاری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارگاه اصول رفرنس نویسی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :
عنوان دوره : کارگاه فرآیند پرستاری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :