گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : پریسا نام خانوادگی : مهم کارخیراندیش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی : parissa_kheyrindiche@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :