گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : آرزو نام خانوادگی : طهمورث پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : atahmoures@khuisf.ac.ir 
ایمیل : a.tahmoures.p@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تاثير محصولات ميکروبي بر سلولهاي سرطاني ميکروب شناسي دهان باکتريوفاژتراپي ميکروب شناسي محيط (Bioremediation, Biodegradation, Heavy metal resistance) پروبيوتيک ها , پست بیوتیک ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : میکروب شناسی
دانشگاه محل تحصیل : علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : مطالعه باکتری های مقاوم به برخی از فلزات سنگین در پساب ها
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : میکروب شناسی
دانشگاه محل تحصیل : علوم وتحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : تاثیر تعدادی از متابولیت های ثانویه و پروبیوتیک ها بر تشکیل بیوفیلم و خصوصیات برخی از باکتری های بیماری زای دهان
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : میکروب شناسی کاربردی دهان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره :