دکتر نسیم اثناعشری اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - ارتودانتیکس

بيوگرافي

نام : نسیم نام خانوادگی : اثناعشری اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :