گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پزشکی قانونی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : قدوسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ghodousi@khuisf.ac.ir 
ایمیل : ghoddoosy@hotmail.com
زمینه تحقیقاتی : پزشکي قانوني
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : پزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پزشکی قانونی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پزشکی قانونی- اخلاق پزشکی - بیماری های روانی - زبان تخصصی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره :