گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : منصوره نام خانوادگی : بهرامی پور اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : bahramipourisfahani@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : هوش- استعداد-خلاقيت- تيز هوش - کارکردهاي اجرايي - فرزندپروری -اختلالات رفتاري کودکان - اختلالات يادگيري کودکان - اختلالات طيف اتيسم
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کا
محل دوره : تاریخ دوره :