گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق جزا و جرم شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : اشرافی مهابادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahmood.ashrafy2000@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تحولات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در زمینه تحقق دادرسی عادلانه