گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اعظم نام خانوادگی : رجالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : azam-rejali@yahoo.com 
ایمیل : A.rejali@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : عرفان و فقه اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : عرفان اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : آثار و افکار حکما و عرفای اصفهان از قرن دوازده تاکنون
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : ترجمه وشرح بخشی از کتاب منازل السائرین
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :