گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : عشوریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پردازش هوشمند سیگنال ، سیستمهای چند رسانه ای
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : ضرب کننده آنالوگ
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : پردازش سیگنال صحبت با استفاده از تبدیل ویولت
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تکنولوژی مالزی سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : فشرده کننده ویدیو
پروفایل گوگل اسکولار که مشخص کننده مقالات انگلیسی چاپ شده است:

https://scholar.google.com/citations?user=Cl4Gt5EAAAAJ&hl=en