دکتر محمدروح اله یزدانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

  • طراحی مدار مجتمع خطی: برای مشاهده نمرات امتحان پایان ترم به دانلود فایل مراجعه کنید
بيوگرافي

نام : محمدروح اله نام خانوادگی : یزدانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.yazdani@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : منابع تغذيه سوييچينگ، سازگاري الکترومغناطيسي، تداخل الکترومغناطیسی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تحلیل و ارزیابی روشهای کاهش تداخل الکترومغناطیسی در مبدلهای سوییچینگ

Mohammad Rouhollah Yazdani was born in Isfahan, Iran, in 1978. He received his B.S. degree from the Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, in 2001, his M.S. degree from the Islamic Azad University of Najafabad, Najafabad, Iran, in 2004 graduating with first class honor), and his Ph.D. degree from the Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran, in 2011, all in Electrical Engineering. Since 2011, he has been a Faculty Member in the Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. His current research interests include soft-switching converters, EMI modeling and reduction techniques, signal integrity and EMC issues