گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : کبری نام خانوادگی : امامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علامه طباطبایی سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :