گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شیرین نام خانوادگی : امینی سده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sh.amini@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : ارتباط بیماری های پریونتال و ژنتیک ارتباط بیماری های پریودنتال و ایمونوگالوبولین ها جراحی های پلاستیک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پریودنتولوژی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : معرفی نامه به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 16
عنوان دوره : روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 16
عنوان دوره : برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 32
عنوان دوره : روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 24
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 8
عنوان دوره : روش تحقیق در علوم پزشکی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 18
عنوان دوره : آشنایی با کتابخانه دیژیتالی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 18
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار SPSS
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 24
عنوان دوره : آشنایی با اصول و فن ترجمه
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان طول دوره : 32
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : باز آموزی برای دندانپزشکان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره : 1384