دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

بيوگرافي

نام : سمر نام خانوادگی : حقیقی بروجنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : haghighi.samar@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي و جامعه‌شناسي در معماري- روش‌تاويل متن در پژوهشهاي کيفي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز تفریحی-آموزشی برای کودکان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری پایدار
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه اقامتی تفریحی با رویکرد معماری پایدار
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : فضاهای باز جمعی و بازتولید قدرت (در اصفهان عصر صفوی)