گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : کاظمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mehrkaz@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه‌ای میانگین درجات ریزنشت حفرات کلاس‭V ‬ در کامپوزیت رزینهای نوری و شیمیایی با استفاده از سیستمهای باندینگ نسل چهارم، پنجم و ششم
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی ترمیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه‌ای استحکام اتصال ریز برشی کامپازیت رزین به ‭PRO ROOT MTA‬ با روشهای مختلف آماده‌سازی سطحی