گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : پروین نام خانوادگی : میرزا کوچکی بروجنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : PMirzakoochaki@dental.khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :