گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی : faribakarimi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :

الف) پست الکترونيک : faribakarimi@khuisf.ac.ir

ب) اطلاعات تحصيلي
- ديپلم رشته علوم تجربي سال 1369
- کارشناسي رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ، سال 1374
- کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ، سال 1378
- دکتري رشته مديريت آموزشي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ، 1388
 
ج) اطلاعات شغلي 
 - 12 سال سابقه در آموزش و پرورش و فعاليت به عنوان معلم، معاون و مدير در دوره های مختلف تحصيلي 
 - استخدام به عنوان هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان در سال 1384