گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : علی احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.aliahmadi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : واکنش بازار سرمایه به نوع گزارش حسابرس، تغییر حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :