گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی و علوم ورزشی

بيوگرافي

نام : پرستو نام خانوادگی : شمسه کهن
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : parastooshams@yahoo.com
ایمیل : parastooshams@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Sport biomechanics, Nano-bio mechanics, Cell mechanics, Tissue, Injured ACL, Knee, Shear forces, Aquatic training
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیومکانیک ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوارزمی سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : مقایسه شاخص های مکانیک سلول لیگامنت متقاطع قدامی آسیب دیده در زنان و مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار متعاقب هشت هفته تمرین توانبخشی پیش از جراحی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیومکانیک ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثر یک وهله کشش استاتیک، بالستیک و PNF بر نیروی برشی قدامی وارد بر زانو در حرکت توقف پرش در مردان تمرین کرده
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیومکانیک ورزشی)
دانشگاه محل تحصیل : خوارزمی سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
LinkedIn Profile: linkedin.com/in/parastoo-shamsehkohan-7aa264278

ResearchGate Profile:  https://www.researchgate.net/profile/Parastoo-Shamsehkohan